Стихосбирката на Нели

Вяра и Надежда

Господи, на мен ти даде сила
каквато имаш само ти,
с очите и ръцете си да давам здраве
и изцеление на болните тела.

Но, Господи, душите им са болни
завистта и злобата обсебила е тях,
защо да имам аз, а те да нямат?
Защо, на мен отредил си такава чест?

Иска ми се, Господи да им разкажа,
когато идват с болките при мен,
когато краят техен наближава
колко много, много ме боли.

Не ми е лесно, това го знаеш,
да гледам детските сълзи и болки
да виждам страданието им нечовешко,
нима си заслужава омразата към мен

Аз вярвам, че ще дойде ден, когато
ще могат мен да разберат
че за тази чест, с която ти удостои ме,
да се лиша от всичко трябва аз.

Аз нямах детство волно,
не бях обичана от никой на света,
затуй на всички обич подарявам,
за туй е мойта доброта.

Мили хора, добър ден!

Дошли сте с много болка, знам!
С последни сили и с голямата молба.
С въпроса, цяр дали ще се намери,
или поне надежда, мъничка ще дам!

Сърцето си, отворено за Вас държа го.
Ще Ви подам ръка - доколко мога.
Ще скрия моите сълзи, кога е твърде късно,
наум последно "сбогом" ще река!

А всеки ден, за мен започва с молба към
Господ с въпроса, какъв ще е денят?
Дали ще мога на всеки усмивката да върна
да няма сълзи в нечии очи.

Тежък е живота, туй го зная,
нали и аз човек съм - земен като вас!
Но няма как ще трябва да живеем,
до сетни сили, до последен час!